top of page
WEBKOP800px.png

werk terug waarde(n)vol maken

Doet mijn werk nog deugd, en deugt mijn werk nog?

Ons antwoord is volmondig JA, maar…We zijn ook iets kwijtgeraakt!

Hoe we werk terug waarde(n)vol maken? Laten we daar samen aan werken:
huisvandeMens Leuven bood dit jaar een reeks workshops aan rond zingeving in en op het werk...maar de grote finale komt op 8 december met als hoofdspreker prof. Harry Kunneman.  Deze dag is nog in volle voorbereiding. Schrijf je in op de 'Waardenvolwerk-nieuwsbrief', dan houden we je op de hoogte.

menu
introductie

hoe mijn zelfbeeld mijn werk mee tekent.

waardeNvolle workshops

 • Wat?
  Een reeks workshops waarin we zoeken hoe wij zelf in de eigen werksituatie een verschil kunnen maken. We houden daarbij rekening met het moeilijke karakter van een constante, open dialoog en de individueel unieke belevingswereld. Samen groeien we in de overtuiging dat deze persoonlijke inspanning kan bijdragen aan een meer humane samenleving!
  De workshops zijn geïnspireerd op de denkbeelden van Harry Kunneman, oprichter van de leergang 'Waardenwerk' in Utrecht, auteur van 'Voorbij het dikke ik' en 'Amor Complexitatis'. De workshops staan los van elkaar, je hoeft dus niet het hele programma te volgen.

 • Voor wie?

  • voor iedereen die werkt

  • in profit of non-profit

  • in om het even welke functie

 • Waar?
  Alle workshops hebben plaats in het huisvandeTolerantie in Leuven.

 • Hoeveel?

  • Deelname is gratis.

  • Het aantal deelnemers is beperkt, inschrijving is verplicht.

Schrijf je in op onze waardenvolwerk-nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van nieuwe activiteiten en wetenswaardigheden over het thema.

programma in 2023

De werkplek wordt een plek vol betekenis, en tegelijk knelt daar het schoentje.  Filosoof en humanist Harry Kunneman stelt ons voor de prangende vraag: doet mijn werk nog deugd en deugt mijn werk nog?
In deze workshop staan we stil bij de eigen werkbeleving, en onderzoeken we hoe dat ons hoe mijn zelfbeeld mee tekent.  Ook letterlijk: we tekenen ons eigenste zelfportret en plaatsen het in het zingevingskwadrant van Kunneman. Zijn  basisartikel “waarom normatieve professionalisering” vormt de leidraad voor een persoonlijke reflectie op de eigen professionele identiteit. We zoeken samen naar gloeiende kooltje van hoop in deze donkere barre tijden van verwarring,  onzekerheid en complexiteit.

Begeleiding door Patrick Bruggeman, vrijzinnig humanistisch consulent.

We geven deze workshop 2 keer, aan jou de keuze:

Zondag 30 april, van 13.30 tot15.30 uur Schrijf je in

Maandag 01 mei, van 13.30 tot 15.30 uur Schrijf je in

Prgramma
zelfbeeld

Idealist tegen wil en dank.
workshop door Rudy Van Damme

idealist

Veel medewerkers beginnen hun loopbaan vol idealen. Ze zijn gemotiveerd om het goede te doen. Later in hun loopbaan lopen ze vaak aan tegen allerhande beperkingen van ‘het systeem’: administratieve rompslomp, de afbakening van functies, de sfeer onder collega’s, gebrek aan goed leiderschap. Zo geraken ze gefrustreerd of worden cynisch.  Om daaraan te ontkomen zoeken ze nieuwe wegen voor hun eigen welzijn en zingeving.

In deze workshop staat we stil bij het hoofdstuk ‘Idealist tegen wil en dank’ uit het boek ‘Zinzoekers’ van Rudy Vandamme. Het werd honderden malen gedownload. Uit de reacties blijkt dat velen zich herkennen in het profiel van de idealist. We nodigden de auteur uit om een workshop te geven: hij licht het onderwerp toe en gaat actief aan de slag met deelnemers.

 

De workshop is gericht naar alle professionals, ook leidinggevenden en directies.

Het doel van de workshop is het herkennen van het verhaal van je idealen en waarden doorheen je loopbaan. Wat is er mee gebeurd? Zijn ze nog levend? Hoe kun je ze terug activeren? En vooral: Hoe word je van een gefrustreerde idealist (weer) een bekwame idealist? En wat kunnen leidinggevenden of stafmedewerkers doen om dit thema in de organisatie in te bespreken?

Dinsdag 9 mei, van 13.30 tot 16.30 uur Schrijf je in

Deze workshop vormt ook de ideale inleiding voor de workshop ‘Floreren op de plek der moeite’ op 16 juni.

 

Waardenvol werk: kennismaking met de ideeën van Harry Kunneman

waardenvolwerk

Doet mijn werk nog deugd en deugt mijn werk nog? Die prangende vraag gooit Harry Kunneman ons voor de voeten. Velen onder ons zijn in hun relatie met hun werk iets kwijtgeraakt. Het is moeilijk met volle goesting te blijven werken terwijl de vele protocollen vanuit het beleid zoveel energie opslorpen? Welzijn en zingeving zijn essentieel voor de werkmotivatie, toch lijken ze steeds het onderspit te delven voor controle en orde. Kortom: onze relatie met het werk staat op het spel. 

In de workshop ‘Waardenvol werk’ bekijken we de contouren van wat Kunneman 'normatieve professionalisering' noemt. We staan stil bij wat we als zinvol ervaren in ons werk, en hoe  Kunneman’s inzichten ons kunnen helpen om dat zinvolle terug op te diepen en weer op de voorgrond krijgen.

Er is voldoende ruimte om eigen ervaringen in te brengen. Op vraag kunnen we een aantal vervolgtrajecten uitwerken voor wie concreet aan de slag wil op de werkplek.

Begeleid door  Patrick Bruggeman (huisvandeMens Leuven) en Joke Jacobs (huisvandeMens Mechelen)
Donderdag 25 mei, van 9.00 tot 12;30 uur Schrijf je in

Floreren op 'de plek der moeite'

floreren

bespreking van het hoofdstuk uit: Vandamme, R. (2022). Deep Evolvement. Jouw rol als professional in een turbulente samenleving.

 

Vele medewerkers die vanuit idealen en zingeving werken, wil het goede doen. Maar ze stoten op de starheid van de praktijk. Misschien probeerde je zelf al eens iets maar werd je teruggefloten. Of misschien botste je tegen de sociale druk van de collega’s. Het is een hele kunst om dan niet op te geven en op de ‘Plek der Moeite’ te blijven staan. Het is een hele opgave om niet op te geven. Volhouden mag niet leiden tot eronderdoor gaan. Toch is ‘Floreren op de Plek der Moeite’ is een interessante vaardigheid en levenshouding. Er zijn wel degelijk zaken die je kunt doen om er zelfs met plezier op die ‘plek der moeite’ te blijven proberen.

 

In deze workshop staan we stil bij het hoofdstuk “Floreren op de Plek der Moeite” uit het boek Deep Evolvement van Rudy Vandamme. Het begrip ‘De Plek der Moeite’  (zie hier een uitdiepende omschrijving door Andre Wierdsma) ging de laatste maanden viraal in middens van personeelsbeleid. Met dit begrip hebben we het over veranderingswerk. Elke medewerker wordt uitgedaagd om in het dagelijks werk een verschil te maken. Activisme en meewerken aan fundamentele verbeteringen op het werk, is op die manier ook een onderdeel van ieders werk. Het wordt een focus op vergaderingen en briefings onder collega’s. In deze workshop werken we met het Vorkmodel en geven we tal van handvaten om op de Plek der Moeite binnen je werk een zinvol verschil te maken.

vrijdag 16 juni, van 13.30 tot16.30 uur Schrijf je in

Meer over Rudy Vandamme

 

 

Symposium Normatieve Professionalisering. Hoofdspreker prof. Harry Kunneman

normatieve professionalisering

Doet mijn werk nog deugd en deugt mijn werk nog? Die prangende vraag gooit Harry Kunneman ons voor de voeten. Op dit symposium doet hij dat in hoogsteigen persoon. En uiteraard zoekt hij samen met ons naar antwoorden.
Prof. Kunneman brengt zelf nog enkele gastsprekers aan die vanuit verschillende werkvelden deze kernvragen benaderen.
In de namiddag kunnen de deelnemers de praktijk in duiken met enkele workshops naar keuze.
Dit symposium is nog in volle voorbereiding. Schrijf je in op de 'waardeNvolwerk-nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte.

Noteer alvast datum en locatie: 8 december 2023 in het huis van de tolerantie in Leuven.

Download het artikel 'Waarom normatieve professionalisering?' van Harry Kunneman

Download het programma van dit symposium (onder voorbehoud van wijzigingen)

achtergrondinfrmate
plekdermoeite
rudyvadamme

achtergrondinformatie

Schrijf je in op onze waardenvolwerk-nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van nieuwe activiteiten en wetenswaardigheden over het thema.


Downloads:

André Wierdsma over de 'plek der moeite:

André Wierdsma beschreef in 1999 het begrip ‘Plek der Moeite’. In ‘De Canon van het leren’ (Ruijters & Simons, 2012, p.459 en 463) omschrijft hij het als volgt: ‘De Plek der Moeite is een begrip om de weerbarstigheid van collectieve en individuele leerprocessen op het niveau van principes aan te duiden. Reflectie op dit niveau is voor alle betrokkenen – leidinggevenden en medewerkers – de moeite waard én vraagt moeite. Het is de moeite omdat deze plek nieuwe mogelijkheden biedt als de bestaande patronen worden doorbroken. Leren op de Plek der Moeite vraagt ook moeite. Moeite om samen te durven en willen stilstaan bij het (geaccepteerde) zelfbeeld en de onderlinge relationele vervlechtingen. Het vraagt bereidheid om kritisch naar het bestaande te kijken, evenals de erkenning dat het bestaande – gezien de ambities of de realiteit – niet meer functioneel of gewenst is. Ter discussie zijn de “waartoe-vragen”: het willen en zijn van de organisatie (identiteit)

.

 

Biografie Rudy Vandamme:
Rudy Vandamme (1958) schreef meerdere handboeken over ontwikkelingsgericht coachen en geeft ook training in corporate activisme en Wicked Skills. Hij is de oprichter van Deep Evolvement, een beweging van professionals die ervoor kiezen om hun concrete werk te koppelen aan zingeving. Vandamme is van opleiding filosoof, psycholoog, antropoloog. Hij doctoreerde aan de Tilburg University in de sociale psychologie. Bovendien is hij master NLP trainer. Lees hier meer over op de deep evolvement website, en meer over Vandamme op zijn website of connecteer met hem via LinkedIn.

bottom of page