top of page
wedding1.png

Plechtigheden

Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Die je ook niet snel wíl vergeten, omdat ze zo ingrijpend zijn. De geboorte van je kind of de dood van een naaste bijvoorbeeld. Of misschien sta je graag even stil bij een nieuwe stap in je leven, zoals een jubileum, een scheidingsritueel, een afstudeermoment … Zo een moment verdient een plechtigheid, waarbij je iedereen uitnodigt die je graag ziet.

 

In het huisvandeMens kan een vrijzinnig humanistisch consulent je helpen bij de organisatie van een vrijzinnig humanistische plechtigheid. Dat gebeurt gratis, maar niet gratuit. Integendeel, jij kiest zelf hoe je de plechtigheid invult.

 

Naast deze individuele plechtigheden feesten vrijzinnig humanisten ook in groep. Voor de zesjarigen is er het Lentefeest en voor de twaalfjarigen het Feest Vrijzinnige Jeugd.

Meer info: https://demens.nu/diensten/plechtigheden/

bottom of page