top of page
tuintolhuis3.png

huisvandeTolerantie

Huis van de tolerantie organiseert groepsactiviteiten met het oog op ontmoeting, sociale actie, educatie en culturele emancipatie. Door haar activiteiten poogt de vereniging het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed te verspreiden en te bevorderen.

 

Concreet krijgt dit gestalte in het opzetten van het secretariaat waar men terecht kan voor informatie en documentatie en dit zowel voor individuen als groepen en verenigingen die het charter van  de Mensenrechten mee onderschrijven.

 

Van meet af aan is er bijzondere aandacht en energie besteed aan het tot stand brengen van een ontmoetingsplaats met een eigen identiteit waar de  Leuvense vrijzinnigen samen met anderen zich “thuis” weten.

Wist je dat je onze zalen ook kan huren? Klik voor meer info
bottom of page