top of page

Jongerenfeesten voor zesjarigen en twaalfjarigen

Over de vacature

Wil je graag meewerken aan het in elkaar knutselen van een overgangsfeest voor een jongere. Wil je mee nadenken wat het betekent voor een jongere om de overgang naar het eerste leerjaar het lager of naar het secundair over te gaan? Wil je mee dit overgangsritueel vormgeven? Je kan meedraaien met de bestaande feestcomités. Je kan meewerken in klasverband met leerkracht ncz. Je bent een inspirator voor opstartende oudercomités. Of je kan zelfstandig aan het werk gaan. Je mag dus gewoonweg feesten mee helpen organiseren, tegelijk het belang ervan voor de jongeren in de verf zetten zodat de jongere er jaren nadien nog vol lof over spreekt!

bottom of page