top of page

STEM VOOR MEISJES VIA G4G

Britt Ballings en Sonja Callay

5 apr. 2023

Meisjes zijn pijnlijk ondervertegenwoordigd in STEM-richtingen. STEM staat voor Science, Technology,

Engineering and Mathematics, wat we traditioneel de ‘harde’ of de exacte wetenschappen noemen. STEMwetenschappen hebben hun impact op alle aspecten van ons leven. We kunnen dus, net zoals met politiek, niet doen alsof we er niks mee te maken hebben. Het is van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen, en in dit geval meisjes, enthousiast raken over deze vakken en ervoor kiezen.


We weten dat een vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap, net zoals in bedrijven, een verrijking is.

Iedereen heeft hier dus belang bij, en niet alleen de meisjes die de vaak beter betaalde sectoren links laten liggen omdat ze er niet vertrouwd mee zijn.

Ondanks allerlei inspanningen vanuit onder andere het onderwijs, is er op dit vlak nochtans weinig beweging. Nog steeds zitten er in wetenschappelijke richtingen veel te weinig meisjes. Waar kieslijsten tegenwoordig gendergelijkwaardig moeten zijn, is het evenwicht ver zoek op school of aan de universiteit.


Melissa is het beu

En dan is er Melissa Rancourt, een Amerikaans-Belgisch ingenieur en entrepreneur. Als een van de weinige vrouwelijke ingenieurs en ondernemers was zij gefrustreerd over de stagnatie op dit vlak. Zij wilde op de een of andere manier voor een vonk zorgen, een beweging op gang brengen.

Daarom stuurde ze twaalf jaar geleden een e-mail naar 75 collega’s over de hele wereld met de vraag: hoe kunnen we iets veranderen?

De reacties waren overweldigend. Binnen de kortste keren richtte ze g4g op (greenlight for girls), een internationaal netwerk dat allerlei STEM-activiteiten aanbiedt aan meisjes over de hele wereld. De raad van bestuur van g4g bestaat uit vrouwen uit Europa, de VS, India en Congo, want dit is een globaal project.


In het eerste jaar van g4g bereikte de organisatie wereldwijd .zo’n vijfhonderd meisjes tussen elf en vijftien jaar. Dat is de leeftijd waarop het zelfvertrouwen zakt, terwijl precies dan belangrijke keuzes gemaakt moeten worden op school, keuzes die verstrekkende gevolgen hebben voor de verdere (studie) carrière van meisjes. g4g organiseerde dus activiteiten om aan te tonen hoe STEM met alles in onze wereld verbonden is.Bruisende business

g4g heeft een uniek businessmodel. Het werkt met rolmodellen en pakken vrijwilligers. Het organiseert wetenschapsdagen, workshops, maar bijvoorbeeld ook ’g4g STEM Exploratoria’ waarin meisjes worden uitgedaagd om tegen het einde van de dag met een groepje iets nieuws uit te vinden. Zo merken ze

dat STEM en creativiteit perfect samengaan.

Na een activiteit laat g4g de meisjes niet zomaar los, en ook de ouders worden betrokken.


De organisatoren zorgen er altijd voor dat meer dan 20% van de deelnemende meisjes uit een minder gegoed milieu komen. Om de juiste doelgroep te bereiken, werken ze samen met scholen en gemeenschapscentra. Op sommige plaatsen bestaan projecten exclusief voor kinderen uit minder gegoede

gezinnen. g4g zet heel sterk in op diversiteit.


De organisatie wordt gerund door een team dat veel reist om zo de hele wereld te bereiken.

Waar halen ze hun geld? Er zijn subsidies van verschillende overheden, maar die kunnen worden ingetrokken. Daarnaast dragen bedrijven hun steentje bij, zij leveren onder andere mentoren voor de meisjes. En ten slotte zijn er ook heel wat donaties in de vorm van sponsoring of het oprichten van een

bibliotheek.
BELGIË IN HET G4G-VERHAAL

Het hoofdkwartier van g4g ligt in Brussel.

Op dat kantoor werkt iedereen die al dan niet toevallig in het land is. Ook internationale events vinden hier plaats. Bovenal is het Brussels kantoor een labo waar activiteiten uitgetest worden.

g4g werkt samen met verschillende Vlaamse universiteiten en de organisatie is constant op zoek naar

partners om hun werking te versterken. Het Vlaams onderwijslandschap is niet altijd makkelijk te navigeren.

Daardoor zijn er nog altijd blinde vlekken waar meisjes geen weet hebben van de mogelijkheden.


Een paar cijfers

• 94% van de deelnemers denkt na een g4gevenement aan een STEM-carrière

• In België namen al 23.312 meisjes deel aan een activiteit

• Wereldwijd namen 58.789 meisjes deel aan een activiteit

• 6.032 Belgische vrijwilligers hebben al geholpen bij activiteiten in België

• 13.261 vrijwilligers wereldwijd

• Activiteiten in 6 continenten, 36 landen en 107 steden.


Wil je meer weten over g4g of wil je de werking

steunen? Kijk dan eens op: https://www.greenlightforgirls.org

https://omroepwest.bbvms.com/view/regiogrid/3641407.html (in het Nederlands)

https://www.youtube.com/watch?v=KEqzOx1dEUk

bottom of page