top of page

PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 2023 VOOR PATSY SÖRENSEN EN PAYOKE

5 apr. 2023

Patsy Sörensen werd als jonge vrouw, kunstenares en kunstdocente geconfronteerd met de vaak precaire situatie van prostituees en behoeftigen in Antwerpen. Gedreven vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding en zowel een geloof in gelijke rechten voor alle mensen alsook het recht op zelfbeschikking, zette dit haar ertoe aan om Payoke op te richten.
Aanvankelijk bood Payoke enkel praktische ondersteuning.

Patsy gaf de meisjes een toevluchtsoord in haar eigen huis, terwijl ze moeite had om hen enige soort van erkenning te geven als slachtoffer van uitbuiting en mensonwaardige behandeling. Toen ze ontdekte dat de meisjes echter pionnen waren in grotere criminele netwerken, richtte ze zich op een nieuwe holistische aanpak. Daarbij bood ze professionele psychologische en sociale begeleiding, bescherming, anonimiteit en juridische bijstand met als uiteindelijk doel de daders voor de rechter te kunnen brengen.


Payoke werd de eerste ngo in Europa tegen mensenhandel.

Daarbij schuwde Patsy de risico’s voor haar eigen persoon niet en liet ze zich nooit intimideren.

Ze ontvangt de prijs ‘omwille van een levenslange inzet voor ‘the right to have rights’ (Hannah

Arendt), de rechten van kwetsbare en onderdrukte mensen, in het bijzonder de rechten van prostituees

en slachtoffers van mensenhandel.’


Meer info over de prijs die op

21 juni zal uitgereikt worden: www.humanistischverbond.be

bottom of page