top of page

Het tijdstip wordt later bepaald

|

De locatie wordt later bepaald

Normatieve professionalisering : werk dat deugt en deugd doet. Waardenvol Werk!

op welke manier wil u aan de slag gaan met gedachtgengoed van Harry Kunnneman : hier vindt u een overzicht van mogelijkheden.

Normatieve professionalisering : werk dat deugt en deugd doet. Waardenvol Werk!
Normatieve professionalisering : werk dat deugt en deugd doet. Waardenvol Werk!

Tijd en locatie

Het tijdstip wordt later bepaald

De locatie wordt later bepaald

Over het evenement

Beste deelnemer van het symposium

  • Op vrijdag 08 december had het huisvandemensLeuven de grote eer en het genoegen om Harry Kunneman te ontvangen als gastspreker.  Met dit initiatief wil het huisvandemens zijn gedachtengoed in Vlaanderen meer ruchtbaarheid geven, in het bijzonder in het professionele landschap. Zingeving en humanisering zijn immers, zo  wijst zijn analyse uit Amor Complexitatis aan, ter plekke gekomen op de werkplek.
  • Het huisvandemensLeuven wil verder aan de slag gaan met dit conceptueel raamwerk rond normatieve professionalisering. Het huisvandemens wil zijn dienstverlening verbreden naar professionals om tijd en ruimte geven om stil te staan bij de dynamiek welke door Harry Kunneman wordt gearticuleerd.  De grote vraag is  : deugt mijn werk nog en doet mijn werk nog deugd? Het project waardenvolwerk wil hier een antwoord op geven, waarbij ook aandacht gaat naar andere invalshoeken die de hedendaagse complexiteit van het  professioneel leven wil aangaan.

Met dit schrijven wil ik graag polsen in welke mate het intense kennismakingsmoment is blijven doorwerken.

Ik wil graag nagaan hoe het project waardenvolwerk van betekenis kan zijn voor uw professionele praktijk.

Ik som hier enkele mogelijkheden op:

  • Beroep doen op de dienstverlening van het huisvandemens: workshops rond normatieve professionalsering, met oefening rond hoge grond en moerassigheid; workshop zinvol feedback geven : hoe dit aan te pakken;  Maatgerichte begeleiding op teamniveau
  • Intervisie groep:  we staan stil bij de eigen ingebrachte praktijkgevallen, en het huisvandemens neemt de rol van intervisor op zich, en brengt inhoudelijke accenten binnen vanuit het denkkader van Harry Kunneman.
  • Samen activiteiten opzetten rond het gedachtengoed van normatieve professionalisering, binnen de eigen organisatie of naar doelgroepen.
  • Samen initiatieven nemen: vanuit ieders eigen werkkader en expertise aandacht vragen voor de thema’s en  vraagstellingen gelinkt aan normatieve professionalisering.
  • Partnerships om organisaties te begeleiden:  het koppelen van elkaars expertises. Het huisvandemens richt zich op de existentiële beleving, faciliteren van zingevingprocessen, vormgeven waardengerichte praktijken.
  • Leesgroep : startbasis is het basisartikel “waarom normatieve professionalisering”  om verder uit te diepen, met bijkomende literatuur vanuit het tijdschrift waardenwerk. Dit is  de aanpak van een  klassieke leesgroep, waar ook aandacht is voor het uitwisselen van praktijkervaringen.

Via dezel ink kan u uw interesse aanduiden.  Via deze bevraging van de deelnemers wil ik graag een vervolgtraject gaan uitwerken

Heeft u met een vraag, voorstel of idee: neem dan gerust met mij contact op : 0471/ 61 78 75

MVG Patrick Bruggeman

HuisvandemenLeuven

Deel dit evenement

bottom of page