top of page

Wat is LGBTQIA+

Bijgewerkt op: 21 mrt. 2023

LGBTQIA+ is een afkorting voor:


Deze termen worden gebruikt om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te beschrijven. Zie hieronder voor een meer gedetailleerde definitie van elke term.


Lesbian = lesbisch

De term 'lesbisch' wordt gebruikt om vrouwen te beschrijven die zich romantisch, fysiek en/of emotioneel aangetrokken voelen tot andere vrouwen.


Het woord 'lesbisch' ontstond in de feministische bewegingen van de jaren '70. Voor die tijd werd enkel de term 'homo' gebruikt om te verwijzen naar zowel mannen als vrouwen, hoewel het nauwer verbonden was met mannen.


'Lesbisch' is afgeleid van de naam van het Griekse eiland Lesbos. Lesbos was het huis van de beroemde 6de-eeuwse dichter Sappho, die genegenheid voor vrouwen uitdrukte in haar poëzie.


Niet alle vrouwen die aan de bovengenoemde beschrijving voldoen, identificeren zich als lesbiennes. Zoals altijd is het beste om iemand van de LGBTQIA+ -gemeenschap te vragen hoe ze zich identificeren voordat we zomaar ergens vanuit gaan.Gay = homo

In de jaren '50 begon het woord gebruikt te worden om te verwijzen naar zowel mannen als vrouwen die zich aangetrokken voelden tot hetzelfde geslacht. Sindsdien heeft het woord 'homo' de term 'homoseksueel' volledig vervangen, die velen te klinisch vonden en doorzeefd was met stigma.


De term 'homo' wordt gebruikt om mannen te beschrijven die zich romantisch, fysiek en/of emotioneel aangetrokken voelen tot andere mannen.Bisexual = biseksueel

Een biseksueel persoon wordt meestal gedefinieerd als iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hun eigen geslacht en tot het andere geslacht.


Een meer uitgebreide definitie van biseksualiteit is iemand die zich aangetrokken voelt tot alle geslachten. Een kwetsend stereotype waar mensen hun vaak in vergissen is te denken dat biseksueel een "tussenstation" is van hetero naar homo of lesbische.Transgender

Het woord 'transgender' is een overkoepelde term die wordt gebruikt voor "mensen van wie de genderidentiteit en/of genderexpressie verschilt van wat typisch wordt geassocieerd met het geslacht dat ze bij de geboorte kregen toegewezen".


Tegenwoordig hoor je waarschijnlijk vaker de verkorte versie van 'transgender', wat 'trans' is. Een veel voorkomende misvatting is dat dragqueens 'trans' zijn. Deze mensen zijn vaak niet transgender, wat betekent dat ze zich niet identificeren met een ander geslacht dan het geslacht waarmee ze zijn geboren.Queer of Questioning

Vóór de jaren '80, toen activisten dit woord terugvonden, was 'queer' een laster die werd gebruikt tegen leden van de LGBTQIA+ -gemeenschap. Als gevolg hiervan aarzelen sommige mensen nog steeds om het woord te gebruiken om zichzelf te vertegenwoordigen.


Vaak wordt 'queer' gebruikt als een algemene term om de seksuele voorkeuren, oriëntaties en gewoonten van de niet-exclusief-heteroseksuele en monogame meerderheid te definiëren.


De term verwijst naar niet-heteroseksuele mensen die nog steeds hun plaats binnen de queer-gemeenschap 'in twijfel trekken'. Het betekent dat ze nog steeds onzeker zijn over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.Intersex = intersekse

De term 'intersekse' wordt gebruikt om mensen te beschrijven die zijn geboren met reproductieve of seksuele anatomie die niet voldoet aan de typische definities van mannelijk en vrouwelijk. En net zoals er een reeks seksuele oriëntaties en genderidentiteiten zijn binnen de LGBTQIA+ - gemeenschap, zijn er ook een reeks biologische kenmerken die bestaan onder degene die intersekse zijn.


Iemand kan bijvoorbeeld geboren worden met een opvallend grote clitoris, maar zonder vaginale opening; of met een scrotum dat zo verdeeld is dat het meer op schaamlippen lijkt. Vanwege deze kenmerken lopen de lichamen van intersekse mensen over de twee geslachten. In vele gevallen is dit ook zo met hun genderidentiteit.Asexual = aseksueel

Aseksuele mensen worden eenvoudigweg gedefinieerd als degenen die geen seksuele aantrekkingskracht tot anderen voelen. Deze term moet niet worden verward met 'aromantisch', wat verwijst naar individuen die weinig of geen romantische aantrekkingskracht tot anderen voelen. Aseksuele mensen kunnen zich vaak romantisch tot iemand aangetrokken voelen, maar seksuele aantrekkingskracht speelt geen rol in de relatie.


Aseksuele mensen moeten niet worden verward met mensen die ervoor kiezen om geen seks te hebben, mensen met psychische stoornissen of hormonale onevenwichtigheden die hun geslachtsdrift beperken, of mensen die bang zijn voor fysieke intimiteit.+ = andere niet-heteroseksuele mensen

De '+' wordt gebruikt om een aantal verschillende genderidentiteiten en seksuele oriëntaties te symboliseren en uit te leggen die nog niet aanwezig zijn in het geschreven LGBTQIA.


Panseksualiteit valt onder de '+', en is waarschijnlijk een term die je de komende jaren vaker zult horen. Panseksuele mensen hebben een seksuele, romantische en emotionele aantrekkingskracht tot een persoon, ongeacht hun genderidentiteit of geaardheid. Dit betekent dat panseksuele mensen geen voorkeur hebben voor een bepaald geslacht, ze zijn meer verbonden met mensen om wie ze zijn.


Genderqueer is een andere populaire term die bestaat onder de '+'. Deze term wordt gebruikt om degenen te definiëren wiens genderidentiteit buiten het strikte mannelijke en vrouwelijk binaire valt. Ze vertonen ofwel de kwaliteiten van beide geslachten of zullen ervoor kiezen om zich niet als één van beide geslachten te identificeren. In dezelfde lijn wordt 'nonbinair' gebruikt om mensen te beschrijven die zich niet identificeren als man of vrouw, en zichzelf zien als bestaand buiten het gender binair.


Natuurlijk kan de '+' ook verwijzen naar alles wat een persoon wil - en het laat ruimte voor de LGBTQIA+ -gemeenschap om uit te breiden.

108 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page