top of page

‘t Vrij Gedacht - Vrijzinnig Ontmoetingscentrum

Etienne Maes

31 jul. 2022

‘t Vrij Gedacht wordt in de toekomst ondergebracht in de Federatie Vrijzinnige Ontmoetingcentra. Daarbij kiezen we voor het vzwstatuut. Daarmee valt de hoofdelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders weg. De vereniging, die geen enkel winstoogmerk nastreeft, heeft als belangeloos doel:

  • initiatieven nemen voor, en bijdragen tot het vrijzinnig humanisme in de Diestse regio;

  • activiteiten ondersteunen in het kader van de morele dienstverlening in de Diestse regio;

  • de vrijzinnige en pluralistische verenigingen logistiek en organisatorisch bijstaan in hun werking, hun activiteiten en hun vorming aan volwassenen, jongeren en ouderen;

  • exploitatie van een vrijzinnig humanistisch centrum met de hierbij passende dienstverlening naar de vrijzinnigen en vrijzinnige en pluralistische verenigingen in de regio Diest;

  • instaan voor, onder meer, de ondersteuning van socioculturele activiteiten, informatie- en voordrachtsessies, tentoonstellingen, presentaties ten bate van de Diestse vrijzinnig humanistische gemeenschap;

  • instaan voor de lokale verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed en dito levensbeschouwing;

  • logistieke ondersteuning vormgeven en organiseren van vrijzinnige plechtigheden.

bottom of page