top of page

In memoriam Luc Veroeveren (1948-2022)

Etienne Maes

20 aug. 2022


Luc Veroeveren

De redactie van Flamboyant heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het overlijden van ons redactielid Luc Veroeveren.


Hij vormde voor ons een gewaardeerd klankbord en een enthousiasmerend redactielid. Sinds de oprichting van Flamboyant in 2014 konden we steeds rekenen op zijn stevig onderbouwde visie. Wat we geworden zijn, is mede aan hem te danken. Verderwerken op de wijze die hij en wij voorstaan, is de beste eerbetuiging die we hem kunnen geven.


Ikzelf had al op andere niveaus veelvuldige contacten met Luc. Ik heb hem beter leren kennen en waarderen als lid van de Begeleidingsgroep van het toenmalige Provinciaal Centrum voor Morele Dienstverlening in Leuven (2001, nu huisvanMens Leuven). Op een vrij-zinnige manier heeft hij steeds zijn eigen-zinnige interpretatie van vrijzinnighumanistische waarden verdedigd.


Bij de oprichting van het huisvandeMens Tienen heeft hij, als coördinator van de Begeleidingsgroep-Tienen, meegewerkt aan de opbouw, de uitbouw en de bloei van dat huisvandeMens.


Steeds heeft hij de georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen en specifiek in Tienen met kritische blik ondersteund en mee uitgebouwd. Velen kennen hem vanuit de Tiense Vrijzinnige Kring en later vanuit UPV (Uitstraling Permanente Vorming Vrije Universiteit Brussel), en van het jaarlijkse VUB-concert in Tienen. Het voorzitterschap van het Vermeylenfonds was zijn laatste verwezenlijking.


We hebben, helaas, niet meer de kans gehad om hem te interviewen voor onze rubriek ‘Wijs, grijs en vrijzinnig’. Met deze in memoriam wensen we dit nog enigszins recht te zetten.Namens de redactie bieden we Chris, zijn lieve echtgenote, en alle familieleden onze innige deelneming aan. Mogen de mooie herinneringen jullie allen troost geven in deze pijnlijke periode.

bottom of page