top of page

Vrijzinnig humanistische begeleiding

Over de vacature

Vrijzinnig humanisten zoeken zelf hun eigen weg in het leven, geven zelf zin aan hun bestaan. Maar dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen loopt wel eens ergens tegen aan, waardoor het even niet meer lukt. Iedereen worstelt wel eens met zingevingsvragen. Om mensen weer op kracht te helpen om hun eigen weg te vinden, bieden we vrijzinnig humanistische begeleiding aan. Ondersteunende gesprekken met mensen die er nood aan hebben in een huisvandeMens, op huisbezoek, in een woonzorgcentrum, een ziekenhuis… Heb je voldoende inlevingsvermogen en een open houding naar mensen toe? Kan je begripvol luisteren zonder iemand de les te lezen? Dan is dit misschien iets voor jou. Uiteraard voorzien we ook hier de nodige opleiding.
bottom of page